Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Στατιστικά εγκεκριμμένων αιτήσεων έως 22/2/2017 15:00

Σύνθεση των νοικοκυριών, περιουσιακά στοιχεία, εισοδήματα 

Αριθμός εγγεκριμένων αιτήσεων νοικοκυριών στις 22/2/2017 3μμ: 131.803

Περιλαμβάνουν 300.167 μέλη.
Τα νοικοκυριά αποτελούνται από 300.167 μέλη


Μονοπρόσωπα νοικοκυριά στο σύνολο: 43%


Νοικοκυριά με μέλη που είναι εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ: 53%Νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα παιδί: 45.201 από τα 131,803Υπηκοότητα των μελών των νοικοκυριών. 91% των εγκεκριμένων νοικυκυριών είναι Ελληνικής 

Πηγή εισοδήματος του νοικοκυριού (όταν υπάρχει). Μπορεί να υπάρχει παραπάνω από μια στο νοικοκυριό (τα νούμερα δεν αθροίζονται για να βγάλουμε νοικοκυριά με εισοδήματα).


Περιουσιακά στοιχεία (όταν υπάρχουν)