Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Στατιστικά των πρώτων 10 ημερών


Εγκεκριμένες αιτήσεις

Σημείωση: στοιχεία έως 10/2/2017 11:00


Αρ. Εγκεκριμένων αιτήσεων
Ημέρα (Φεβρουάριος 2017) ΔΗΜΟΙ ΚΕΠ Πολίτες Σύνολο ημέρας
1 118 84 1933 2135
2 610 643 2977 4230
3 762 707 2162 3631
4 85 699 4086 4870
5 24 1959 1983
6 2304 2106 802 5212
7 1050 1433 4978 7461
8 4759 3479 5349 13587
9 4666 2870 4286 11822
10 2179 1163 901 4243
Σύνολο ημέρας 16557 13184 29433 59174