Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Διαφορά στο πεδίο των "μισθών". Γιατί και πως το αντιμετωπίζουμε

Μια συνήθης ερώτηση-παράπονο που γίνεται, αφορά διαφορά στα έσοδα που εμφανίζουν να έχουν (βάσει των διασταυρώσεων που έγιναν), ορισμένοι πολίτες.

Το θέμα είναι υπαρκτό αν και αφορά έναν μικρό αριθμό αιτήσεων. 

Το πρόβλημα


Στο πεδίο «μισθοί», εμφανίζεται ένα ποσό που ο πολίτης δεν έχει εισπράξει το τελευταίο εξάμηνο. Ως συνέπεια αυτού του ποσού ο πολίτης καλείται να προσκομίσει κάποιο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι δεν έχει εισπράξει το εμφανιζόμενο ποσό.
Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά αίτησης εμφανίζεται το μήνυμα «Πρόσφορο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την μη καταβολή μισθών»
Η αιτίαΠροσπαθώντας να βοηθήσουμε όσο περισσότερο τον πολίτη να συμπληρώσει σωστά την αίτηση και να λύσουμε τυχόν αναντιστοιχίες-διενέξεις μεταξύ των στοιχείων από διασταυρώσεις και των δηλούμενων, έχουμε εφαρμόσει μια σειρά από κανόνες χρήσης και βαρύτητας των στοιχείων που έχουμε διαθέσιμα για διασταυρώσεις.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση του πεδίου των «μισθών», κάνουμε χρήση στοιχείων του ΙΚΑ για το τελευταίο εξάμηνο. Αν δεν βρεθεί κάτι από το ΙΚΑ (και με δεδομένο ότι το ΙΚΑ δεν έχει γνώση όλων των έμμισθων -πχ Δημοσίων Υπαλλήλων), χρησιμοποιούμε το μισό από το εισόδημα για μισθούς όπως αυτό εμφανίζεται στην τελευταία φορολογική δήλωση, ως το πιο κοντινό στοιχείο.

Συνεπώς δύο μπορεί να είναι οι λόγοι που τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν είναι σωστά:

1η περίπτωση: Η αίτηση του πολίτη ξεκίνησε στις 14/7/2016. Σε αυτή την περίπτωση επειδή οι φορολογικές δηλώσεις του 2016 (για την χρήση του 2015) δεν ήταν διαθέσιμες, το σύστημα χρησιμοποίησε στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2015 (χρήση 2014). Αυτό δεν  ισχύει για τις αιτήσεις που ξεκίνησαν από 16/7/2016 και μετά.

2η περίπτωση: Ο πολίτης δεν εργάζεται πια, και δεν εργάστηκε μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, οπότε δεν βρέθηκαν στοιχεία από το ΙΚΑ. Εργάστηκε ή εργαζόταν όμως μέσα στο 2015, οπότε βρέθηκαν μισθοί από την διασταύρωση με την φορολογική δήλωση. Τα στοιχεία αυτά προφανώς είναι ανεπίκαιρα.
Πως το αντιμετωπίζουμε1η περίπτωση: Ακυρώστε την αίτηση και κάντε μια νέα. Αυτό θα επιτρέψει στο σύστημα να αντλήσει τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2016.
2η περίπτωση: Σε περίπτωση που ο αιτών αμφισβητεί το εμφανιζόμενο ποσό μπορεί να προσκομίσει δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι δεν εισέπραξε το ανάλογο ποσό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
  • αντίγραφα μισθοδοσίας,
  • επιστολή απόλυσης,
  • ανανεωμένη κάρτα από ΟΑΕΔ,
  • τη σύμβαση εργασίας με την ημερομηνία λήξης


Οδηγία προς χρήστες Δήμων:

Δεν πρέπει να συμπληρώνετε κάτι άλλο στο πεδίο των «μισθών» χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικού, με μοναδικές εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που:


α) το πεδίο δεν είναι προσυμπληρωμένο, οπότε ο αιτών (ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος Δήμου ή ΚΕΠ) είτε το αφήνει μηδενικό, είτε συμπληρώνει τυχόν εισοδήματα που εισέπραξε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και

β) το ποσό που δηλώνει ο πολίτης είναι μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται προσυμπληρωμένο.
Σχετικές συνήθεις ερωτήσεις-απαντήσειςΕρώτηση: Σε σημερινή ερώτηση στο help desk μας είπαν να μην αλλάζουμε τα οικονομικά στοιχεία. Ισχύει κάτι τέτοιο ή εφόσον υπάρχει αναντιστοιχία και μας έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή? 
Ερώτηση: Φαίνεται σε εξυπηρετούμενο ότι έχει λάβει το ποσό των 2500 κατά το τελευταίο εξάμηνο, ενώ εκείνος ισχυρίζεται ότι τους τελευταίους μήνες το εισόδημά του είναι μηδενικό. Πως μπορούμε να τον βοηθήσουμε έτσι ώστε να το αποδείξει;
Ερώτηση:  Σε αρκετές αιτήσεις το ποσό των εσόδων είναι διαφορετικό από αυτό που λένε οι πολίτες. Ξέρουμε ότι μπορούμε  να παρέμβουμε  και να αλλάξω το ποσό η και να το μηδενίσω. Ποια δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίσουν οι πολίτες που να το αποδεικνύουν;

Απάντηση (και στις 3 ερωτήσεις): Η διασταύρωση εισοδήματος από μισθούς γίνεται όπως έχει περιγραφεί παραπάνω και κατά περίπτωση μπορεί στην αίτηση να εμφανίζεται προσυμπληρωμένο το εισόδημα του προηγούμενου έτους διαιρεμένο δια του δύο. Σε περίπτωση που ο αιτών το αμφισβητεί προσκομίζει δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι δεν εισέπραξε το ανάλογο ποσό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 (πχ αντίγραφα μισθοδοσίας, επιστολή απόλυσης, ανανεωμένη κάρτα από ΟΑΕΔ). Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του πεδίου χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικού, με μοναδικές εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που: α) το πεδίο δεν είναι προσυμπληρωμένο, οπότε ο αιτών (ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος Δήμου ή ΚΕΠ) είτε το αφήνει μηδενικό, είτε συμπληρώνει τυχόν εισοδήματα που εισέπραξε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και β) το ποσό που δηλώνει ο πολίτης είναι μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται προσυμπληρωμένο.


Ερώτηση: Ομογενής μας δηλώνει ότι παίρνει σύνταξη 50€ από το εξωτερικό κάθε μήνα που δεν φαίνεται πουθενά. Τι κάνουμε ; Τον βάζουμε να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για αυτό και το συμπληρώνουμε εμείς στην πλατφόρμα;
Απάντηση: Αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα του προγράμματος. Ο πολίτης να δηλώσει την πραγματική του κατάσταση, ανεξαρτήτως αν προκύπτει από τις διασταυρώσεις των συστημάτων. Το συμπληρώνετε χωρίς υπεύθυνη δήλωση, αφού σας το δηλώνει ο ίδιος.


Ερώτηση: Το εισόδημα από μισθούς ενός εξυπηρετούμενου που εμφανίζει το σύστημα είναι παραπάνω από το πραγματικό. Κάνουμε διόρθωση με βάση αυτό που ισχυρίζεται ο κύριος; Υπάρχει δικαιολογητικό που μπορεί να επισυνάψει;
Απάντηση: Η πλατφόρμα διασταυρώνει το εισόδημα που αποκτήθηκε το προηγούμενο έτος. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει ότι τα ίδια χρήματα δεν εισπράχθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 αρκεί. Τα πιο συνήθη μέχρι τώρα είναι η επιστολή απόλυσης ή η ανανεωμένη κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ.


Ερώτηση: Σε έναν πολίτη το σύστημα βγάζει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2016 είχε εισόδημα 900 ευρώ ενώ αυτός ισχυρίζεται ότι πήρε 450 ευρώ. Εμείς καταχωρούμε στο σύστημα τα 450 ευρώ χωρίς να μας προσκομίσει κάτι έτσι δεν είναι; Ότι δηλώνει ο πολίτης. Και μετά κάνουμε αποδοχή.
Απάντηση: Όταν ο αιτών ισχυρίζεται ότι το πρώτο 6μηνο εισέπραξε ποσό χαμηλότερο από αυτό που του εμφανίζεται στο σύστημα, φέρει το βάρος της απόδειξης (πχ καταστάσεις μισθοδοσίας). Εκεί που δεν ζητούνται δικαιολογητικά είναι όταν το σύστημα δεν εμφανίζει ΚΑΜΙΑ πληροφορία, όποτε μπορεί να εισάγεται στα σχετικά πεδία ότι δηλώνει ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης.


Ερώτηση: Όταν στο πεδίο μισθοί εμφανίζεται κάποιο ποσό και ο ίδιος μας λέει ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει μηδέν εισόδημα.  Δεν είναι γραμμένος στον ΟΑΕΔ. Τι δικαιολογητικό θα προσκομίσει για το μηδενικό εισόδημα;
Απάντηση: Εξαρτάται από που έχει αποκτηθεί το εισόδημα. Αν είναι πχ από μισθωτή εργασία, αρκεί η επιστολή απόλυσης ή η σύμβαση που φαίνεται ημερομηνία λήξης της εργασιακής σχέσης κτλ.


Ερώτηση: Αν κάποιος αμφισβητεί το καταχωρισμένο εισόδημα και δηλώνει μηδενικό ή διαφορετικό χωρίς να διαθέτει κάποιο παραστατικό τι κάνουμε, προχωράμε στην αίτηση και συμπληρώνουμε το ποσό που δηλώνει;
Απάντηση: Χρειάζεται δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει τη διαφοροποίηση.


Ερώτηση: Όταν εμφανίζεται συγκεντρωμένο ποσό από πρακτική σπουδαστών, το οποίο όμως δεν έχει εισπραχθεί(είναι εικονικό) μας αρκεί βεβαίωση από εργοδότη μη καταβολής μισθού και βεβαίωση σπουδών; Για μακροχρόνια ανέργους που είναι σε πρόγραμμα αυτασφάλισης(ΛΑΕΚ),οι οποίοι δεν πληρώνονται ,αλλά εμφανίζεται συγκεντρωμένο  ποσό  στο πεδίο (ΜΙΣΘΟΙ),μας αρκεί βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ με μηδενική καταβολή;
Απάντηση: Σωστά και τα δύο. Αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν όταν αρχίσουν να εισπράττονται.


Ερώτηση: Εμφανίζεται ποσό στο πεδίο των μισθών που προέρχεται από πρακτική άσκηση σπουδαστή σε ιδιωτικό ΙΕΚ. Το ποσό δεν εισπράχθηκε ποτέ αλλά φαίνεται στις αποδοχές του ΙΚΑ. Καλυπτόμαστε με βεβαίωση του εργοδότη-ΙΕΚ για πρακτική αμισθί και βεβαίωση σπουδών ταυτόχρονα? 
Απάντηση: Ναι, καλυπτόμαστε.