Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Ιστορικό πληρωμών στην αίτηση για ΚΕΑ

Για καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, προστέθηκε στην φόρμα της αίτησης πληροφορία σχετικά με το ιστορικό πληρωμών του ΚΕΑ.


Ένα παράδειγμα μπορείτε να δείτε στην παραπάνω και την επόμενη εικόνα.
Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται μια πληρωμή που αφορά τον Σεπτέμβρη του 2016 και είναι ακόμα σε εκκρεμότητα.
Στην δεύτερη εικόνα εμφανίζονται δυο πληρωμές (μια για τον Αύγουστο και μια για τον Σεπτέμβρη του 2016) που έχουν πραγματοποιηθεί.Δυστυχώς δεν έχουμε στη διάθεση μας την ακριβή ημερομηνία πίστωσης κάθε επιδόματος γιατί ενημέρωση από τις τράπεζες έχουμε μόνο για τις απορριφθείσες πιστώσεις. Η ενημέρωση για την μη πίστωση κάποιου επιδόματος μπορεί να έρθει και 5 μέρες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία καταβολής.
Αν έχει απορριφθεί πίστωση από την τράπεζα η εικόνα που θα εμφανιστεί θα είναι όπως η παρακάτω εικόνα.


Μέχρι τώρα οι λόγοι που μπορεί να απορριφθεί κάποια πίστωση είναι οι (όπως αυτοί ορίζονται από τις τράπεζες):

  • «Ανύπαρκτος ή κλειστός λογαριασμός ή blocked»
  • «Ανύπαρκτος λογαριασμός»
  • «Κλειστός λογαριασμός»
  • «Λάθος αριθμός λογαριασμού (δεν έχει χαρακτηρισθεί για πληρωμή μισθοδοσίας)»
  • «Λάθος συσχετισμός λογαριασμού - κωδικού πελάτη»

Θυμίζουμε ότι για να μπορέσει να πιστωθεί επίδομα σε λογαριασμό, θα πρέπει το πρόσωπο που έχει κάνει την αίτηση για το ΚΕΑ να είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.