Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Κατάσταση αίτησης: (system-canceled)

Το σύστημα όταν καλείται να δημιουργήσει μια αίτηση, κάνει μια σειρά ελέγχων και διασταυρώσεων με διάφορα συστήματα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς που χρησιμοποιούνται στο παρασκήνιο:
  • ΓΓΔΕ
  • ΗΔΙΚΑ
  • ΟΑΕΔ
  • ΙΚΑ

Αν υπάρξει αδυναμία επικοινωνίας με κάποιο απο αυτά τα συστήματα η αίτηση ακυρώνεται από το σύστημα και χαρακτηρίζεται ως (system-canceled).

Το ίδιο συμβαίνει και αν σε κάποιο μητρώο δεν βρεθεί η πληροφορία που ζητείται ή έχει λογικά λάθη. Πχ υπάρχει καταχωρημένο το ίδιο ΑΦΜ σε δυο ΑΜΚΑ, ή το ΑΜΚΑ ενός εκ των συζύγων δεν έχει το αντίστοιχο ΑΦΜ καταχωρημένο, κοκ.Επειδή ακριβώς υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να αποτύχει η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την αίτηση, για να δει κανείς τον λόγο, πρέπει να μπει μέσα στην ακυρωμένη αίτηση (μέσω του κουμπιού [προβολή]) και να δει τις επισημάνσεις που υπάρχουν στο κάτω μέρος της αίτησης. Εκεί αναγράφεται ο λόγος αποτυχίας.

Αν ο λόγος αποτυχίας είναι η προσωρινή μη διαθεσιμότητα κάποιο συστήματος (πχ το πρώτο ΣΚ μετά την έναρξη του προγράμματος, λόγω προβλήματος στον πυλώνα του ηλεκτρικού στις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ, η επικοινωνία με τα συστήματα του ήταν αδύνατη), μπορεί κανείς να δοκιμάσει αργότερα ή την επόμενη ημέρα όταν το πρόβλημα θα έχει αποκατασταθεί. Ο πολίτης δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει κάτι.

Αν ο λόγος αποτυχίας δεν είναι η προσωρινή μη διαθεσιμότητα κάποιου συστήματος αλλά πχ ότι ο ΑΜΚΑ δεν έχει το ΑΦΜ, όσες φορές και να γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί νέα αίτηση, πάντα θα αποτυγχάνει η αίτηση. Οπότε για να μπορέσει να προχωρήσει η αίτηση θα πρέπει να ενημερωθεί σωστά το αντίστοιχο μητρώο (στο παράδειγμα μας, να πάει ο/η συζυγος του αιτούντα/της αιτούσας και να ενημερώσει το ΑΜΚΑ της/του σε ένα ΚΕΠ). 

Σημειώνουμε ότι αιτήσεις με κατάσταση (system-canceled) αγνοούνται από το σύστημα οπότε δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία ως προς τον αριθμό τους. Η καταγραφή τους γίνεται καθαρά για λόγους ελέγχου του συστήματος και ιχνηλάσιμότητας προβλημάτων.

Από την ομάδα ανάπτυξης