Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

(upd) Μη διαθεσιμότητα υπηρεσίας 15:00-16:00 στις 22/2/2017

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 22/2/2017 από τις 15:00 έως τις 16:00 η πλατφόρμα του ΚΕΑ δεν θα είναι διαθέσιμη λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης του συστήματος. 

Νεότερη ενημέρωση:
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και το σύστημα επανήλθε σε παραγωγική λειτουργία.
Το ΚΕΑ πλέον υποστηρίζεται από νέο DataBase Server.


Από την ομάδα υποστήριξης του ΚΕΑ