Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Παρατυπίες στα δηλωμένα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα


Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες αιτήσεις για το ΚΕΑ, δεν έχουν δηλωθεί εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα (ειδικότερα επιδοτήσεις) που εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή τους.

Τέτοιες αιτήσεις έχουν τεθεί σε αναστολή (στην πλατφόρμα του προγράμματος η κατάσταση της αίτησης εμφανίζεται ως «Ανενεργή») και η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ δεν θα καταβληθεί μέχρι να τεκμηριωθεί ότι ισχύουν όσα δηλώθηκαν σε κάθε αίτηση.

Ο αριθμός των εν λόγο αιτήσεων ανέρχεται στις 10.888 αιτήσεις και αφορούν 11.753 μέλη νοικοκυριών.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται.Από την ομάδα λειτουργίας του ΚΕΑ​