Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Η πρώτη φάση του ΚΕΑ ολοκληρώθηκε στις 30/11/2016

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ για το ΚΕΑ (ΦΕΚ 2089 Β’), το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί στις 30/11/2016:

Άρθρο 3
Το πρόγραμμα στην πρώτη του φάση εφαρμόζεται στους κάτωθι τριάντα (30) Δήμους από την 14η Ιουλίου 2016, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 και αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται έως την 30η Νοεμβρίου 2016 […]Συνεπώς δεν μπορείτε να υποβάλλετε νέες αιτήσεις ή να τροποποιείτε αιτήσεις που έχουν εγκριθεί.
Η πλατφόρμα θα παραμείνει σε λειτουργία για λειτουργίες όπως η προβολή αιτήσεων και η παρακολούθηση του ιστορικού πληρωμών. Συνεπώς μπορείτε να βλέπετε τις αιτήσεις που τυχόν έχετε κάνει.

Η ομάδα ανάπτυξης και υποστήριξης της πλατφόρμας του ΚΕΑ, εύχονται σε όλους και όλες κάθε ευτυχία για τον νέο χρόνο. 

Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Χρονιά!