Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΚΕΑ και Ε1 φορολογικού έτους 2016


Σας ενημερώνουμε ότι από 11/5/2017 τα στοιχεία του ΚΕΑ διασταυρώνονται και με τις νέες εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις.

Αν δεν βρεθεί εκκαθαρισμένη φετινή φορολογική δήλωση (φορολογικού έτους 2016), η διασταύρωση γίνεται με την περυσινή εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση (φορολογικού έτους 2015). Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι και την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Μετά θα ελέγχεται μόνο το έτος 2017 (φορολογικό έτος 2016) αφού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο ΚΕΑ η υποβολή φορολογικής δήλωσης για όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.


Επισημαίνουμε ότι για να υπάρχει σωστή εικόνα του νοικοκυριού θα πρέπει όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού να έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση αλλιώς δεν θα εμφανιστούν στις νέες ή τροποποιητικές αιτήσεις του ΚΕΑ.

Συνεπώς προτρέπουμε τους πολίτες με ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη στο νοικοκυριό, να υποβάλλουν συντονισμένα τις φορολογικές τους δηλώσεις. Εναλλακτικά μπορούν αργότερα με νέα τροποποιητική αίτηση να συμπεριλάβουν και τους φιλοξενούμενους για τους οποίους εκκαθαρίστηκε εκ των υστέρων η φορολογική τους δήλωση.

Για τα στοιχεία της Ακίνητης Περιουσίας, πηγή αποτελεί ο ΕΝΦΙΑ του 2016 μέχρι να ολοκληρωθεί η υποβολή των εντύπων Ε9 για το 2017.

Από την ομάδα υποστήριξης του ΚΕΑ