Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Ενεργοποίηση Ακύρωσης εγκεκριμένης αίτησης στους Δήμους και στους πολίτες

Σας ενημερώνουμε ότι από 5/8/2016 επιτρέπεται η ακύρωση και εγκεκριμένων αιτήσεων από τους χρήστες των Δήμων αλλά και από τους πολίτες.
Η εν λόγω ενέργεια μπορεί να γίνει από την οθόνη προβολής της (εγκεκριμένης) αίτησης, από το κουμπί [Ενέργειες].

Εκεί επιλέξτε: [Επόπτης: Ακύρωση Εγκεκριμένης Αίτησης] όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Στο διαδικαστικό κομμάτι, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση ακύρωσης εγκεκριμένης αίτησης, ζητείται η έγγραφη συναίνεση του αιτούντος,  η οποία διασφαλίζεται από την υπογραφή του εντύπου ακύρωσης της αίτησης. Πρότυπο του εντύπου ακύρωσης έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΚΕΑ.
Η ύπαρξη έγγραφης συναίνεσης-αίτησης του πολίτη για την ακύρωση εγκεκριμένης αίτησης, είναι ο λόγος που δε δίνεται αυτή η δυνατότητα ακύρωσης εγκεκριμένων αιτήσεων στους χρήστες των ΚΕΠ μια και δεν κρατάνε αρχείο.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα ακύρωσης εγκεκριμένης αίτησης αποτελεί αντικείμενο εκχώρησης δικαιωμάτων. Συνεπώς αν κάποιος Δήμος θέλει να ορίσει συγκεκριμένους υπαλλήλους που να έχουν αυτή τη δικαιοδοσία μπορεί να στείλει αίτημα στο e-mail της τεχνικής υποστήριξης γνωρίζοντας μας τα username που επιθυμεί να μην έχουν το συγκεκριμένο δικαίωμα. By default (προεπιλεγμένα), όλοι οι χρήστες των δήμων έχουν αυτό το δικαίωμα.

Μέσω της ακύρωσης της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα, ώστε να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή στην σύνθεση του νοικοκυριού, τον τόπο διαμονής, τα εισοδηματικά ή/και περιουσιακά τους στοιχεία. Επί παραδείγματι, οι δικαιούχοι που λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα ή μηνιαίες αποδοχές από εργασία, υποχρεούνται, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας να τα δηλώνουν στο σχετικό πεδίο (εντός 15 ημερών από την είσπραξη τους, με την εξαίρεση όσων εισπράχθηκαν από την 1η Ιουλίου μέχρι και σήμερα, τα οποία πρέπει να δηλωθούν εντός του μήνα Αυγούστου).

Κατά τα άλλα η διαδικασία παραμένει ως έχει: για τις «προς τα πάνω» διορθώσεις, στο εισόδημα ή την περιουσία, αρκεί η δήλωση του δικαιούχου, ενώ για οποιαδήποτε άλλη διόρθωση απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού που να την τεκμηριώνει. Στο τέλος της διαδικασίας και πριν την οριστική υποβολή, η αίτηση εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον αιτούντα και τηρείται στο φάκελο του. Υπογραμμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν χρειάζεται η προσκόμιση εντύπου συναίνεσης -αφού υπάρχει για την αίτηση που ακυρώνεται- αλλά αιτήματος ακύρωσης.


Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήσαμε τη δυνατότητα ακύρωσης εγκεκριμένης αίτησης και στους πολίτες ώστε να μην απαιτείται να έρθουν στο Δήμο για την ακύρωση αίτησης.