Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Νέα (τροποποιητική) αίτηση από υπάρχουσα (εγκεκριμένη)

Σας ενημερώνουμε ότι από 22/8/2016 προστέθηκε η λειτουργικότητα της δημιουργίας μια νέας τροποποιητικής αίτησης από μια υπάρχουσα (εγκεκριμένη) αίτηση.

Μέχρι τώρα για να γίνει μια τροποποίηση σε μια αίτηση του ΚΕΑ που έχει εγκριθεί, έπρεπε να ακυρωθεί η αίτηση και να γίνει νέα.

Αυτός ο τρόπος συνεχίζει να υφίσταται. Για ευκολία των χρηστών όμως, δίνουμε και αυτή την νέα εναλλακτική. 

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Ενεργοποίηση Ακύρωσης εγκεκριμένης αίτησης στους Δήμους και στους πολίτες

Σας ενημερώνουμε ότι από 5/8/2016 επιτρέπεται η ακύρωση και εγκεκριμένων αιτήσεων από τους χρήστες των Δήμων αλλά και από τους πολίτες.
Η εν λόγω ενέργεια μπορεί να γίνει από την οθόνη προβολής της (εγκεκριμένης) αίτησης, από το κουμπί [Ενέργειες].

Εκεί επιλέξτε: [Επόπτης: Ακύρωση Εγκεκριμένης Αίτησης] όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Διαφορά στο πεδίο των "μισθών". Γιατί και πως το αντιμετωπίζουμε

Μια συνήθης ερώτηση-παράπονο που γίνεται, αφορά διαφορά στα έσοδα που εμφανίζουν να έχουν (βάσει των διασταυρώσεων που έγιναν), ορισμένοι πολίτες.

Το θέμα είναι υπαρκτό αν και αφορά έναν μικρό αριθμό αιτήσεων. 

Το πρόβλημα


Στο πεδίο «μισθοί», εμφανίζεται ένα ποσό που ο πολίτης δεν έχει εισπράξει το τελευταίο εξάμηνο. Ως συνέπεια αυτού του ποσού ο πολίτης καλείται να προσκομίσει κάποιο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι δεν έχει εισπράξει το εμφανιζόμενο ποσό.
Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά αίτησης εμφανίζεται το μήνυμα «Πρόσφορο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την μη καταβολή μισθών»